Testujemy i monitorujemy wydajność dla aplikacji webowych oraz desktopowych

Firmy z roku na rok coraz bardziej zwracają uwagę na aspekt wydajności, dostępności oraz szybkości działania. Często dostęp do najważniejszych funkcjonalności w aplikacji lub systemie jest kluczowy z punktu widzenia biznesowego firmy. Często wpływa to również na wizerunek przedsiębiorstwa, przynosząc realne korzyści.
Aby potwierdzić, że systemy przy obciążeniu określoną liczbą użytkowników wykonujących kluczowe operacje będą działać bez błędów, wykonuje się specjalistyczne testy wydajnościowe.

Nasi specjaliści wykonują następujące testy wydajnościowe

Testy wydajnościowe (Performance Testing)

 • sprawdzenie czasu odpowiedzi głównych lub krytycznych dla systemu funkcjonalności
 • sprawdzenie przejścia corowych procesów biznesowych w aplikacji lub systemie

Testy obciążeniowe (Load Testing)

 • wygenerowanie ruchu symulującego rzeczywiste używanie funkcjonalności aplikacji przez wirtualnych użytkowników w określonym czasie
 • sprawdzenie ilości żądań/zapytań jakie dana aplikacja jest w stanie obsłużyć bez błędów

Testy przeciążeniowe (Stress Testing)

 • w zaplanowany sposób przeciążenie działających funkcjonalności w celu sprawdzenia ich zachowania
 • weryfikacja reakcji systemu na awarie spowodowane przeciążeniem

Do przeprowadzania powyższych testów B2Bnetwork używa specjalistycznych narzędzi i środowisk testowych, które odzwierciedlają realistyczne warunki środowiska produkcyjnego. Używamy narzędzi opartych na licencjach Open Source (min. Jmeter) oraz komercyjne rozwiązania (min. HP LoadRunner, Neoload, LoadUI) Podczas przeprowadzania projektu specjaliści B2Bnetwork monitorują elementy infrastruktury. Dzięki temu jesteśmy w stanie dokładnie wskazać elementy, które nie zapewniają odpowiedniej wydajności oraz te elementy aplikacji które należy zoptymalizować.
W zależności od specyfiki projektu oraz wymagań Klienta prace możemy wykonać w siedzibie Klienta lub za pośrednictwem dostępu zdalnego.

Etapy realizacji projektu testów wydajnościowych

 • Stworzenie scenariuszy testów
 • Przygotowanie środowiska
 • Przeprowadzenie testów wydajnościowych
 • Zebranie wyników, weryfikacja
 • Stworzenie raportu ze wskazaniem “wąskich gardeł” systemu

Potrzebujesz więcej informacji o usługach?

Napisz do nas! Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania

BACK