W ramach świadczonych usług Outsourcingu oferujemy dwa modele rozliczeń

Time&Material

Rozliczanie oparte jest o stawkę dzienną lub godzinową specjalisty w zależności od kompetencji, doświadczeń i złożoności projektu. Rozliczanie następuje najczęściej w 1 miesięcznych cyklach na podstawie podpisanych protokołów pracy z rozliczeniem godzin z danego miesiąca. Podejście często stosowane w projektach, w których ostateczny zakres i czas trwania projektu jest trudny do oszacowania. Zaletą tego podejścia jest możliwość zmiany zakresu projektu bez konieczności zmiany umowy. W modelu tym budżet projektu jest zależny od pracy koniecznej do wykonania.

Fixed-Price

Model który zakłada, że z góry szczegółowo jest określony zakres projektu, czas realizacji oraz cena. B2Bnetwork zobowiązuje się do dostarczenia produktów spełniających wszystkie wymagania w uzgodnionym z góry terminie. Model jest idealny dla projektów, dla których mamy dokładnie sprecyzowane wymagania. W przypadku nie precyzyjnych wymagań koszt projektu musi uwzględniać ryzyko nieprzewidzianych modyfikacji i zmian które mogą wystąpić.

Potrzebujesz więcej informacji o usługach?

Napisz do nas! Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania

BACK